Konsernirakenne

Alexandria -konsernin muodostavat emoyhtiö Alexandria Pankkiiriliike, sekä tytäryhtiöt Alexandria Rahastoyhtiö, Alexandria Markets sekä Alexandria Yritysrahoitus.

Konsernirakenne v2

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on Alexandria-konsernin emoyhtiö, joka vastaa keskitetysti konsernin tuotteiden jakelusta, asiakaspalvelusta sekä konsernihallinnosta. Emoyhtiö toimii päätoimisena vakuutusedustajana Utmost Pan Europe dac:lle, SEB Life Internation Assurance Company Limited:lle ja Lombard International Assurance S.A.:lle. 

Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Alexandria Rahastoyhtiö Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Alexandria Rahastoyhtiö vastaa seitsemän sijoitusrahaston hallinnoinnista. Alexandrian vaihtoehtorahastojen (AIFM) salkunhoidosta vastaa Alexandrian oma salkunhoitotiimi ja Alexandrian varainhoitorahastojen (UCITS) salkunhoito on ulkoistettu SEB Varainhoito Suomi Oy:lle. Rahastojen säilytysyhteisönä toimii SEB Ab (publ), Helsingin sivukonttori.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan Alexandria Rahastoyhtiölle 8.10.2010 ja vaihtoehtorahastojen hoitajan (AIFM) toimiluvan 7.6.2017. Rahastoyhtiön kotipaikka on Helsinki.

Rahastoyhtiö sijoittaa yleisöltä hankittuja varoja rahasto-osuudenomistajien puolesta Finanssivalvonnan vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään rahaston puolesta ja käyttää sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Alexandria Markets Oy

Alexandria Markets on Alexandria-konsernin strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut yksikkö. Yhtiö keskittyy strukturoitujen sijoitustuotteiden liikkeeseenlaskujen järjestämiseen ja myyntiin. Alexandria Markets järjesti vuonna 2018 yhteensä 70 liikkeeseenlaskua, joita Alexandrian asiakkaat merkitsivät nimellisarvoltaan 210 miljoonaa euron arvosta. Alexandrian markkinaosuus strukturoiduissa sijoituksissa kasvoi viidettä vuotta peräkkäin ollen 16,1 prosenttia vuonna 2018. Alexandria on tuoteryhmässä Suomen kolmanneksi suurin ja samalla suurin pankeista riippumaton toimija. Alexandria Markets on valittu kolmena peräkkäisenä vuonna (2016, 2017 ja 2018) Suomen parhaaksi strukturoitujen sijoitusten tarjoajaksi European Structured Products & Derivatives -konferenssissa Lontoossa.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj omistaa 65 % Alexandria Markets Oy:stä, vähemmistöomistajina ovat yhtiön avainhenkilöt (yhteensä 35 %). Alexandria Markets Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa toimeksiantojen välittämiseen, sijoitusneuvonnan antamiseen ja  liikkeeseenlaskun ja myynnin järjestämiseen ilman merkintä- tai ostositoumuksen antamista.

Alexandria Yritysrahoitus Oy

Alexandria Yritysrahoitus Oy on yritysrahoitukseen erikoistunut yhtiö, joka välittää lainamuotoista joukkorahoitusta sijoittajilta lainaa ottaville yrityksille. Yhtiö ylläpitää Rahamylly -verkkopalvelua, joka yhdistää lainaa hakevat yritykset sekä sijoittajat. Alexandria Yritysrahoitus Oy on Finanssivalvontaan rekisteröitynyt joukkorahoituksen välittäjä ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksupalvelun tarjoajan lupa. Alexandria Pankkiiriliike Oyj omistaa 70 % Alexandria Yritysrahoitus Oy:stä, vähemmistöomistajina ovat yhtiön avainhenkilöt (yhteensä 30 %).