Negatiivinen korko puhuttaa - olisitko valmis maksamaan pankille korkoa säästöistäsi?

Julkisuudessa on viime päivinä pyöritelty ajatusta siitä, että pankit alkaisivat veloittaa kuluttajilta korkoa rahojensa säilyttämisestä tilillä. Negatiivinen korko olisi jotain ennenkuulumatonta – eikä se olisi hyvä uutinen suurinta osaa varallisuudestaan pankkitileillä pitäville suomalaisille.

Mikä on negatiivinen korko?

Normaalioloissa säästäjä saa talletukselleen korkoa, pankki siis maksaa asiakkaalle rahoista, jotka asiakas lainaa pankin käyttöön. Negatiivinen korko kääntäisi asetelman päälaelleen, eli pankki alkaisi veloittaa säästäjää maksuksi hänen rahojensa säilyttämisestä.

Negatiivinen korko ei ole uusi asia – se on ollut jo jonkin aikaa käytössä esimerkiksi yrityksille ja suuremmille tallettajille, mutta tähän saakka se ei ole koskettanut tavallisia kuluttajia. Euroopan keskuspankin EKP:n odotetaan kuitenkin pian laskevan pankkien talletuskorkoa vieläkin alemmas nykyisestä -0,4 prosentin tasostaan. Julkisuudessa esitettyjen pohdintojen mukaan tämä voisi tarkoittaa negatiivista korkoa myös tavallisten kuluttajien pankkitalletuksille.

Keskustelu negatiivisesta korosta käy kuumana

Suunnitelmat EKP:n talletuskoron laskemiselle ovat nostaneet negatiivisen koron kuumaksi puheenaiheeksi. Esimerkiksi Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen uskoo, ettei negatiivisen koron tulo kuluttajien pankkitalletuksille enää ole kaukana tulevaisuudessa. Ensimmäisenä mahdollisuutta väläytteli Sampo Oyj:n toimitusjohtaja Kari Stadigh uutistoimisto Bloombergin haastattelussa, jossa hän nosti esiin myös tavallisten kuluttajien käyttötilien talletuskoron perimisen. Tanskalainen Jyske Bank avasi pelin elokuun lopulla asettamalla 0,6 % negatiivisen koron yli miljoonan euron talletuksille.

Vaikka monet kotimaiset pankit ovat jo ennättäneet julkisuudessa kiistää suunnitelmat negatiivisen koron ulottamisesta yksityisasiakkaille, on keskustelu hyvä muistutus pankkitilisäästämisen kustannuksista. Nollakorkojen aikana tilillä olevasta rahasta on hävinnyt vain inflaation verran, jatkossa päälle voisi huonoimmassa tapauksessa tulla myös pankin perimä negatiivinen korko.

Kolmasosa suomalaisten varallisuudesta on pankkitileillä

Moni suomalainen säästää edelleen mieluiten tallettamalla puskurirahastonsa pankkitilille. Tämän vuoden toukokuun tietojen mukaan suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli jopa 92,4 miljardia euroa. Tästä summasta 81 miljardia oli käyttötileillä. Se on yli kolmasosa kaikista suomalaisten kotitalouksien varallisuudesta, ja viime vuosina talletusten määrä on vain kasvanut.

Nollakorkojen aikana tilisäästäminen ei ole ollut tehokkain säästämisen muoto, ja pian tämä tapa saattaa muuttua entistä pahemmin miinusmerkkiseksi. Tileillä toimettomana makaava raha ei myöskään ole mukana vauhdittamassa esimerkiksi suomalaisten yritysten kasvua.

Vaihtoehtoiset korkoluokat ja kotimaiset yrityslainat tuovat vaihtoehtoja tilisäästämiselle

Viimeistään negatiiviseksi kääntyvät korot nostavat muiden sijoitusvaihtoehtojen kiinnostavuutta sijoittajien silmissä. Alexandrian tuotevalikoimasta nousee kaksi kiinnostavaa sijoitusvaihtoehtoa korkoteeman ympäriltä.

Vaihtoehtoiset korkoluokat tarjoavat kilpailukykyisen tuotto-odotuksen

Toukokuussa lanseerattu Alexandria Vaihtoehtokorko on kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laajalla hajautuksella nk. vaihtoehtoisiin korkoluokkiin. Vaihtoehtoiset korkoluokat tarjoavat sijoittajalle houkuttelevan tuottopotentiaalin myös matalan korkotason aikana. Rahaston sijoitustoiminnan fokuksena ovat mm. luottovakuudelliset lainat/obligaatiot, asunto- ja kiinnelainat, vastuullisen sijoittamisen lainat (ESG-korot), vaihtovelkakirjalainat ja riskiyrityslainat.

Alexandria Vaihtoehtokorko on osakerahastoa tai tyypillistä osakepainotteista yhdistelmärahastoa vakaampi ja riskitasoltaan maltillisempi sijoitus ja sen pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on perinteisiin korkoluokkiin suhteutettuna kilpailukykyinen (3-5 % p.a.). Rahasto tarjoaa laajan hajautuksen vaihtoehtoisiin korkoluokkiin ja pääsyn sellaisiin sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen osuussarjoihin, joihin yksityissijoittajilla on harvemmin mahdollisuuksia sijoittaa suoraan itse.

Lue lisää Vaihtoehtokorosta

Joukkorahoitetut yrityslainat - sijoita suomalaisten yritysten kasvuun ilman kuluja

Yrityslainat tarjoavat uuden, houkuttelevan mahdollisuuden sijoittaa yrityksiin, jotka eivät aiemmin ole olleet yksityissijoittajien saatavilla. Joukkorahoitetut yrityslainat ovat uusi omaisuusluokka, joka ei korreloi pörssikurssien heilahteluiden kanssa. Alexandrian digitaalinen joukkorahoituspalvelu Rahamylly luo jokaiselle sijoittajalle automaattisesti hajautetun yrityslainasalkun, jonka tuotto perustuu suoraan salkussa olevien yrityslainojen korkoihin. Tähän mennessä palvelun kautta on rahoitettu jo kymmeniä kotimaisia yrityksiä satojen yksittäisten sijoittajien toimesta. Tähän mennessä myönnettyjen lainojen keskikorko on ollut 8,2 %. Palvelu on sijoittajille täysin kuluton.

Rahamyllyyn

Lue lisää aiheesta: Suomalaiset karttavat tutkitusti negatiivista talletuskorkoa – miljardeja siirtyisi sijoituksiin


Tässä artikkelissa esitetyt laskukaavat tai laskelmat eivät ota huomioon inflaation vaikutusta, verotusta eikä mahdollisia kuluja.

Sijoitusten arvo tai niistä saatava tuotto voivat nousta tai laskea, eikä sijoitettua pääomaa saa aina välttämättä takaisin.