Tiedätkö oman eläkeikäsi?

12.02.2020

Eläkeikä on asia, jota vanhemmat työssäkäyvät odottavat, kun taas nuoremmat nykyisin vitsailevat kohdallaan: “päästäänköhän me koskaan eläkkeelle”. Vaikka elinajanodote kasvaa ja ihmiset elävät vanhemmiksi, on aiheellista pysähtyä pohtimaan, jaksammeko kuitenkaan työelämässä pidempään?

Työelämän tahti on nykyisin varsin kiivas, ja todennäköisempää on, että luonnolliselta tuntuva eläkeikä ei nouse aivan samassa suhteessa elinajanodotteen kasvamisen kanssa.

Väestörakenteen muutos vaikuttaa eläkkeisiin

Suomen väestön ikärakenne muuttuu tuntuvasti, kun suuret ikäluokat ovat eläkkeellä tai pian eläköitymässä, samalla kun syntyvyys laskee. Tämä asettaa Suomen eläkejärjestelmän ja sen kantokyvyn koetukselle tulevaisuudessa.

Tarkka eläkeikä on tiedossa vain harvoilla

Eläkeikä on kytketty Suomessa yhteen elinajanodotteen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhuuseläkkeen varhaisin ajankohta lasketaan työntekijän syntymävuoden mukaan, ja eläkeikää suhteutetaan muuttuvaan elinajanodotteeseen. Tällä hetkellä tiedossa ovat tarkat eläkeiät vuonna 1964 tai sitä ennen syntyneille.

Esimerkiksi vuonna 1964 syntyneiden eläkeikä on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneiden ja sitä nuorempien eläkeikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella vuodesta 2030 alkaen.

Jos haluat laskea oman arviosi eläkeiästäsi, voit käyttää Työeläke.fi-sivuston laskuria, joka laskee tämänhetkisen arvioidun eläkeikäsi. Ota kuitenkin huomioon, että nämä arviot muuttuvat elinajanodotteen kanssa.

Eläkkeen määrä vaikuttaa usein päätökseen eläkkeelle jäämisen ajankohdasta

Arvioitaessa omaa eläkkeen määrää, käy usein niin, että työnteon jatkaminen yli alimman eläkeiän tuntuu houkuttelevalta. Eläkkeen määrään vaikuttaa nimittäin palkan ja työssäolovuosien lisäksi elinaikakerroin, joka pienentää kuukausittain maksettavaa eläkettä.

Tällä kertoimella pyritään rajoittamaan elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja kannustamaan työnteon jatkamista pidempään.

Osittainen vanhuuseläke mahdollistaa aiemman eläkkeelle jäämisen

Jos eläkkeelle mielii jo aiemmin, voi osittaiselle eläkkeelle jäädä aikaisintaan 61-vuotiaana. Tällöin voit tehdä myös eläkkeen rinnalla töitä, mutta sitä ei myöskään velvoiteta. Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi valita, ottaako eläkkeestään maksuun 25 % vai 50 %.

Osittainen vanhuuseläke tuo joustoa, mutta se myös pienentää maksettavaa eläkkeen osaa pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen omaa varsinaista vanhuuseläkeikää. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä suositellaankin harkitsemaan tarkasti, sillä tämä pienennys jää eläkkeeseen pysyvästi.

Miten voit itse vaikuttaa eläkeikääsi – ansioita menettämättä?

Vaikka alin eläkeikä määrätään lailla, käytännössä jokainen voi itse määritellä oman eläkeikänsä, jos siihen varautuu taloudellisesti jo etukäteen. Omatoimisella säästämisellä tai sijoittamisella voit ottaa ohjat omiin käsiin – ja määrittää ajankohdan, jolloin jäät eläkkeelle.

Säästösumman ei tarvitse edes olla valtavan suuri. Jos sijoitat esimerkiksi 100 euroa kuukaudessa rahastoon, jonka tuotto on 4%, on sinulle 25 vuoden päästä kasassa 51 051 euroa.

Voit laskea tällä tuottolaskurillamme, miten voisit saada omat säästösi poikimaan – ja millainen summa auttaisi sinua jäämään eläkkeelle sinulle sopivaan aikaan.


Miten suhtaudut eläkkeeseen ja miten olet mahdollisesti varautunut tuleviin eläkepäiviin taloudellisesti? Osallistu nopeaan kyselyyn ja voita 100 €:n lahjakortti!

New call-to-action

Tässä artikkelissa esitetyt laskukaavat tai laskelmat eivät ota huomioon inflaation vaikutusta, verotusta eikä mahdollisia kuluja. Sijoitusten arvo tai niistä saatava tuotto voivat nousta tai laskea, eikä sijoitettua pääomaa saa aina välttämättä takaisin.